Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Fokus på psykisk hälsa

Psykisk hälsa bör anses lika viktig för patienternas välbefinnande och återhämtande som fysisk hälsa.

Altro arbetar för att kunna erbjuda inredningsdesign som passar alla och för att skapa miljöer som kan tillgodose patienternas, personalens och anhörigas behov, oavsett psykiskt välbefinnande och oavsett var i byggnaden de befinner sig. Tillsammans med er skapar vi säkra, rena och behagliga miljöer som minskar stress och har ett positivt inflytande på resultatet för patienterna och stämningen bland personalen.

Inredningsdesignen i byggnadsmiljön har stor betydelse för patienternas återhämtande och stämningen bland personalen. Altro har samarbetat med sjukhus och psykiatriska vårdinrättningar för att utforma bästa möjliga miljö för alla. Till specialistutrymmen tillhandahåller vi golv som kan svetsas så att det bildas skarvfria ytor. Vi har produkter som förhindrar att ytor skadas och därmed inte kan användas till självskada. På så vis skapas en säkrare miljö för både patienter och personal. Golv med ogenomtränglig yta som är lätta att rengöra kan till och med högtrycktvättas för att hållas hygieniska.

För människor med demens tillhandahåller vi vägledning om LRV-värden och matta, enfärgade golv för att bidra till att skapa mindre förvirring. Golven från Altro kan användas som vägvisning för att minska stress och finns i färger med lugnande inverkan på patienterna

När produkter för olika miljöer ska utses kan Altro ge vägledning om design och hur golven används på bästa sätt.