Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Lösningar för psykiatrin

Personalens och patienternas säkerhet är avgörande vid all inredningsplanering. För att kunna skapa en miljö som tillgodoser personalens och patienternas behov och som personal och patienter kan vara trygga i, involverar vi på Altro dem i vårt konsulationsarbete.

Vi forskar ständigt för att identifiera bästa praxis och skapa fullkomliga rumslösningar som ska minska stress och bidra till en säker atmosfär mellan personal och patienter.

Vår forskning tillsammans med experter inom området har visat att det är viktigt med en öppen och ljus miljö där alla rum har ett tydligt, identifierbart syfte. Rum med få stimulus och ljuddämpande egenskaper för att minska oljud och påföljande stress är idealiska i alla sjukvårdsmiljöer och kan bidra till att förbättra utgången för patienterna.

Färg kan användas som vägvisning eller för att skapa en lugnande atmosfär och bidra till välbefinnande.

Plocktålighet

Alla delar i byggnadens miljö som kan demonteras genom att man plockar isär eller hackar, kan utgöra sätt för patienterna att skada sig själva eller andra. Känsliga områden är kakel, fogmassa, väv på baksidan av mattor och svetskanter. Golven från Altro kan värmesvetsas och bildar därmed en sluten lösning.