Tillsammans arbetar vi fram en design

Från inledande konsultation till produktval, installation och fortlöpande kundtjänst, Altro hjälper er att utforma inredningen. Vi tar patienternas olika behov med i beräkningarna och hjälper till att skapa en miljö:

 • där aktuella sjukvårdsteam och patientgrupper engageras för att till fullo förstå vilka krav som finns.
 • som känns behaglig och inte utgör ett hot, som minskar stress och bidrar till personalens och patienternas säkerhet.
 • som är terapeutisk, dämpar ljud, förhindrar folkansamlingar, har ett bra naturligt ljus och är välventilerade.
 • som är hemtrevlig och lämplig för utdragna vistelser och lämpar sig för allmänna utrymmen, såsom behandlingsrum och dagrum.
 • som främjar utvecklingen av relationell säkerhet.
 • som gör det möjligt att erbjuda en miljö med få stimulus.
 • som gör byggnadens miljöer synligare, lättare att tillgå och säkrare att gå omkring i.
 • som minimerar risken för att fixeringsanordningar och kopplingar används som vapen mot andra eller för självskada.
 • som dämpar ljudet I bullriga tjänsteområden.
 • som förebygger spridningen av infektioner och kontaminering.
 • som är lätta att städa och sköta och ger ett omvårdande intryck på patienterna.
 • som underlättar övervakningen av patienterna samtidigt som deras integritet och dignitet upprätthålls.
 • där stor vikt läggs vid livscykelkostnader och långsiktiga utvecklingsbehov så att aktuella utrymmen ska kunna utvidgas och byta funktion.
 • där produkter som har en baksida av fiberduk undviks eftersom de kan användas för självskada.
 • som gör det lättare för olika personer med olika beteenden att hitta till och från avdelningen.