Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Hållbarhet och anpassning

Hållbarhet

Som sjukvårdspersonal och inredare är väl medvetna om är miljön på ett sjukhus hektisk och många skiftande krav på ställs på golven, som belastas av fotgängare och tung utrustning på hjul, såsom sängar, rullstolar och rullvagnar.

Våra hållbara lösningar, framtagna tillsammans med er för att era krav ska tillgodoses, håller inte bara länge, de bidrar också till att golven ser snygga ut längre. Vi erbjuder hållbara golvprodukter för olika områden på sjukhuset, bland annat till storkök, korridorer och områden där mycket folk cirkulerar.

  • Altro Reliance 25 är ett 2,5 mm högt säkerhetsgolv som klarar mycket gång- och hjultrafik. Det installeras vanligtvis i sjukhuskorridorer och är idealiskt för de mest trafikerade områdena.
  • Altro Stronghold 30/K30 är ett säkerhetsgolv som är avsett att användas i storkök. Det är det Altrogolv som har de högsta halkskyddsvärdena (PTV ≥ 55/R12) och är utformat för att halkrisken i områden som exponeras för olja och fett ska vara minimerad under hela golvets livstid. Golvet hjälper till att skydda personalen mot att halka och tack vare dess tjocklek på 3 mm dämpar det också buller och är mindre påfrestande att gå på. Risken för att halka med Altro Stronghold 30/K30 på golvet sjunker till mindre än en på miljonen vid smutspartiklar i vanliga storkök.