Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Infektionskontroll

Sjukhusmiljöer är skapade för att läka. Trots det kan det vara komplicerat att tillgodose både fysiska och psykiska hälsobehov i en klinisk miljö.

Vi arbetar tillsammans med er för att hitta de bästa golvytorna, designade för att uppfylla höga krav och mångfaldiga behov.

Golv från Altro bildar en ogenomtränglig och lättrengörlig yta som uppfyller de hygieniska kraven i de mest avancerade vårdmiljöerna. Samtidigt tillhandahålls en omfattande färgpalett för att man ska kunna skapa en välkomnande och estetiskt tilltalande miljö vare sig syftet är att lindra eller att stimulera. Altro Orchestra och Altro Wood Silence är sköna att gå på; Altro Serenade och Altro Wood Acoustic dämpar ljud med 19dB för att minska den stress som orsakas av för mycket oljud.

Altros golvytor i lugna och neutrala nyanser kan hjälpa till att minska stress och påskynda återhämtningsprocessen i utrymmen såsom operationssalar, uppvakningsrum och patientsalar. Golven kan böjas och förankras så att riktlinjer för infektionskontroll uppfylls. I utrymmen såsom fysioterapisalar, aktivitetsalar, matsalar och allmänna utrymmer kan en djärv färgpalett användas för att skapa en varm och stimulerande atmosfär.