Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Den goda hygienen vilar i dina händer

Biocider anses vara ett sätt att minska risken för sjukvårdsrelaterade infektioner i sjukvårdsmiljön. Forskningen visar dock att biocider faktiskt hjälper mikroberna att bli resistenta mot vanliga antimikrobiella medel. Vi befinner oss i ett kritiskt skede där antibiotikaresistensen ökar utan några alternativ till att bemöta detta problem på ett effektivt sätt. Det finns risk för att vi förvärrar situationen genom att använda biocider så ofta.

Undersökningar visar att det inte är effektivare att avlägsna mikrober från golv med aktuella biocider, särskilt inte med silver, än vad det är att avlägsna dem på mekanisk väg. Det kan ta upp till två timmar att med hjälp av silverbiocider bli av med mikrober på en yta helt och hållet. Detta ger en falsk känsla av säkerhet och hälsan äventyras då mikroberna tillåts bygga upp ett motstånd mot biocider. Golv exponeras dessutom minimalt för mikrober, varför användandet av biocider på sådana ytor är onödigt.

Oberoende undersökningar har visat att biocider inte är effektiva på golv och vi på Altro har därför beslutat att utesluta dessa från våra vinylgolv.

Med goda städrutiner, något som är viktigt i alla hygieniska miljöer, kan golv hållas rena utan risk för spridning av mikrober.

I USA, där användandet av biocider i olika stater är begränsat eller till och med förbjudet enligt lag, har en ökad hygien faktiskt lett till minskat antal sjukvårdsrelaterade infektioner.

Den avgörande faktorn vid kontroll och förebyggande av infektioner är handhygienen. Vi rekommenderar därför att god handhygien används i första hand för att förebygga spridningen av infektioner.