Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Ljuddämpande och sköna att gå på

Varför det är viktigt att åtgärda oljud

Som alla inredare vet kan ljudnivån på ett sjukhus få betydande inflytande på personalens, patienternas och de anhörigas välbefinnande.

Sjukhusapparatur, utrustning, personsökare och övriga apparater utgör en stor källa till oljud. Hårda inomhusytor såsom golv utgör ytterligare ljudproblem; hårda ytor återkastar ljud snarare än absorberar det. Detta leder till att oljud studsar, överlappas, ekar och genljuder. Efterklang gör att oljud dröjer kvar och ekar i omgivningen, vilket betyder att det tar längre tid innan ljudet tystnar.

Ytor som återkastar ljud medför att oljud fortplantas längs korridorer, in i andra rum och vidare. Det kvarstående ljud som uppstår kan påverka patienter, anhöriga och personal inom stora områden.