Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Skönt att gå på

Vi förstår att hårt arbetande sjukvårdspersonal kan tillbringa hela dagen till fots och att detta i sin tur kan påverka komfortnivån. Därför vet vi att golvytorna behöver vara sköna att gå på samtidigt som det ska gå lätt att röra sig och förflytta saker.

En del mjukare golv kan sjunka in och ge motstånd åt rullande last. Detta kan vara särskilt vanligt i sjukvårdsområden där apparatur, sängar och annan utrustning ofta förflyttas genom byggnaden. Det 2,85 mm höga golvet Altro Orchestra är skönt att gå på och är därmed bra för hårt arbetande personal som står och går mycket. Golvets låga benägenhet att sjunka ned gör det lätt att använda med utrustning och möbler, såsom sjukhussängar. Samtidigt dämpar det integrerade, ljuddämpande isoleringssystemet ljudet med upp till 15dB.

Altro Wood Silence är också 2,85 mm högt och både estetiskt tilltalande och skönt att gå på. Det är det idealiska valet för utrymmen som behöver se snygga ut samtidigt som de ska vara behagliga att gå på, t. ex. sjukhuskorridorer och patientsalar. Golvet lämpar sig för hjultrafik och har en ljuddämpande effekt på 15dB. Det finns i en rad olika och snygga utformanden för att man ska kunna anpassa det till inredningen.