Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Vägvisning och navigation

Varför det är viktigt med vägvisning

Som alla inredare känner till är vägvisning en ytterst viktig del för anhöriga, personal och patienter på ett sjukhus. Det är viktigt med vägvisning i många områden på ett sjukhus, inte bara i receptionen och entrén och det måste med i beräkningarna för hela sjukhusområdet, även i korridorer, på avdelningar, patientsalar och toaletter.

Bra vägvisning

Vi vet hur viktigt det är med bra vägvisning i inredningen på ett sjukhus. Bra vägvisning hjälper människor att hitta vägen i en obekant miljö och lotsar dem till deras destination med hjälp av en rad olika hjälpmedel som gör gångar och destinationer lättare att känna igen. För att skapa en miljö som är lätt att hitta i tar vi fram färger och utformar golven i samarbete med er.