Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Effektiv vägvisning på sjukhus

Färgkodning

Golv i olika färger eller utformanden kan vara ett sätt att visa riktningar och bilda gångar som hjälper människor att hitta vägen, särskilt i hektiska utrymmen där det cirkulerar mycket folk. Golven kan även användas till att uppmuntra människor att ta en viss väg eller till att skapa en naturlig övergång mellan utrymmen. Förändringar i golvet kan hjälpa till att informera om att “ej tillträde” gäller för en zon och att skilja mellan allmänna och privata utrymmen.