Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Biofili

Forskningen tyder på att naturliga utrymmen i sjukhusmiljöer kan ha en rekreativ effekt på patienter, personal och anhöriga.

En biofil inredningsdesign är ett sätt att införliva naturen i en inomhusmiljö och bidra till att skapa en känsla av lugn och välbefinnande.

Vi på Altro samarbetar med er för att identifiera era krav och mål och skapar sedan en miljö där olika naturelement är införlivade: lugnande färger, meningsfyllda och varierande stimuli, trevliga vyer och en känsla av skönhet. Dessa element har visat sig vara nödvändiga för att patienterna ska uppnå positiva resultat. Våra produkter kan användas för att skapa en estetiskt tilltalande miljö som varar.