Produktprover

 • Sample basket
 • Change country

  Select a country

 • Search the site

  Search the site

Inredningsdesign för välbefinnande

Vi samarbetar direkt med er för att skapa en inredning som främjar patienternas, personalens och de anhörigas välbefinnande och som inkluderar golven i inredningsdesignen.

 • Golven i serien Altro Wood har ett naturligt träutseende för att utomhusmiljön ska fortsätta inomhus.
 • Altrogolvens färger och utformning kan användas för att skapa synliga linjer och områden som gör det lättare att hitta.
 • Estetiken är avgörande.  Våra golv finns i 42 olika färger, en rik färgpalett att välja ur. Med färgernas hjälp skapas miljöer, såsom stimulerande fysioterapisalar och lugnande sovsalar som får patienterna att slappna av.
 • Altro Wood Silence och Altro Orchestra är 2,85 mm tjocka, dämpar ljud med 15 dB och är bekväma att gå på.
 • Altro Serenade och Altro Wood Acoustic dämpar ljud med 19dB och minskar eko i utrymmen med krav på tystnad och enskildhet.
 • Vi förstår att renoveringsarbete och reparationer kan vara störande, kostsamt och stressande för patienter och personal. De limfria golven Altro XpressLay och Altro Cantata går snabbt att installera och reparera och kan minska kostnaderna och installationstiden avsevärt.
 • I utrymmen med hög halkrisk rekommenderar vi alltid golv med ett pendelstestvärde (PTV-värde) på ≥ 36, vilket innebär att halkrisken är en på miljonen under hela golvets livstid. Använd våra särskilda lösningar, Altro Aquarius för badrum och Altro Stronghold 30/K30 för kök.
 • I våtutrymmen rekommenderar vi att golv med mycket struktur undviks, då dessa kan skada känsliga och nakna fötter. Altro Aquarius är stegsäkra och finns i ett stort urval lugnande färger.