Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Vårdhem

Skapa gemenskap för alla

Vi vet att livet kan vara tufft för en person som står inför fysiska utmaningar, har komplexa inlärningssvårigheter, extra behov eller kanske en kombination av dessa. Idag finns emellertid en uttalad ambition att underlätta livet både fysiskt och mentalt för människor som bor på vårdhem eller i anpassade bostäder.

År 2016 höll vi vårt första Europeiska Hälsoforum, med fokus på vårdhem. Bland talarna fanns flera ledande experter, däribland arkitekten Damian Utton, chef för Pozzoni Architecture Ltd, och Helle Wijk från Sahlgrenska institutet vid Göteborgs universitet och Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg. Lärdomar från detta event, och från vårt direkta arbete med kunderna, bidrar till att forma de lösningar vi erbjuder framöver.