Produktprover

 • Sample basket
 • Change country

  Select a country

 • Search the site

  Search the site

Designa vårdhem i korthet

De som bor på vårdhem kan ha speciella eller komplexa behov som synnedsättning, demens, autism, inlärningssvårigheter eller fysiska funktionshinder som begränsar deras rörlighet. Det är behov som man också måste ta hänsyn till.

 • Se intilliggande nyanser i gråskala för att kontrollera att de kontrasterar. Undvik golv med alltför kraftig textur
 • Säkerställ att Ijusreflektionsvärdet (LRV) mellan intilliggande ytor, till exempel ett golv och en vägg, skiljer sig åt med minst 30 poäng 
 • Se intilliggande nyanser i gråskala för att kontrollera att de kontrasterar
 • Se till att färgerna på väggar, dörrar, golv och tak kontrasterar mot varandra så att de lätt kan urskiljas. Undantaget är om du vill dölja en ingång, exempelvis till en servicekorridor eller ett kök
 • Kom ihåg att personalutrymmena ska vara lika hemtrevliga och fina som resten av vårdhemmet, för att skapa en gemytlig och inspirerande arbetsmiljö 

Läs mer om vad man skall tänka på när man skall designa för vårdhemsboende genom att klicka på plusikonerna i bilden här bredvid. För att det skall bli enklare att välja rätta golv och väggar för olika ytor på ett vårdhem får du omedelbar hjälp av Altro Produktväljare.