Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Effekten av ljusreflektion

Små skillnader mellan golv, väggar, trappsteg och dörröppningar kan skapa tillräckligt mycket osäkerhet för att falla hos personer med olika typer av synnedsättningar. Den viktigaste faktorn som avgör en persons förmåga att identifiera olika ytor är hur mycket ljus som ytorna reflekterar.

Ljusreflektionsvärde (LRV) är det bästa sättet att mäta kontrast. Alla material har ett LRV mellan 0 och 100 poäng. För att uppfylla kraven måste det finnas minst 30 poängs skillnad i LRV mellan intilliggande ytor, till exempel ett golv och en vägg.

Färg kan användas för att motverka att personer rör sig till vissa platser, till exempel till kök eller vissa utgångar. Att använda golv med väldigt olika LRV (ljusreflektionsvärde) skapar en visuell barriär. Till exempel skulle man kunna lägga in Altro Reliance 25 i färgen Arena (LRV: 41) i en matsal och Altro Stronghold 30 i färgen Velvet (LRV: 8) i det intilliggande köket. Skillnaden i LRV är mer än 30 poäng, vilket gör att det tydligt framgår att det är ett annat rum och motverkar att personer rör sig till köket. Dessa färgkombinationer fungerar även i gråskala, det sanna beviset på att två nyanser antingen kontrasterar eller samverkar, efter behov.

Golv som underlättarsäker förflyttning

För att se till att personer med demens känner sig bekväma med att förflytta sig mellan olika utrymmen kan det vara fördelaktigt att installera golv med liknande LRV och färgtoner i viktiga utrymmen. Altro erbjuder många golvlösningar som möjliggör detta, samtidigt som halkrisken minimeras. Det är extra viktigt när man ska förflytta sig från ett sovrum eller en korridor till ett badrum. Våra kombinationsfärger kan också enkelt matchas med de som erbjuds av ledande mattillverkare, även om vi inte rekommenderar användning av mattor eftersom de skapar extra hygienutmaningar.