Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Vägvisning

Rumslig orientering kan vara en utmaning för personer med nedsatt syn och extra behov. Även för personer utan sådan påverkan kan det vara svårt att hitta, särskilt om man är ny eller på besök. Desorientering är vanligt bland boende med vissa typer av demens och kan även upplevas av andra boende beroende på hälsa och kännedom om omgivningen. För att främja självständighet, minska stress och hjälpa dem som lever med demens eller nedsatt syn lägger vårdhem stor vikt vid vägvisning och vägledning. Altros golv kan användas för att göra det lättare att hitta och orientera sig, då de stimulerar minnet och hjälper till att skapa igenkänning. Det gör också livet enklare för både besökare och personal!

Färg är ett sätt att hjälpa till att hitta rätt. Olika färger kan integreras i vägvisningen för att trigga igång minnet och hjälpa till att skapa igenkänning. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att inte alla ser färger på samma sätt. Därför bör färg som vägvisning kombineras med andra visuella tecken, t.ex. konst eller andra landmärken, där så är möjligt. Vi har utvecklat färger för att passa alla smaker och alla praktiska överväganden, och dessutom kan du kombinera färgerna på våra väggar och golv för att få det snyggt och samtidigt uppnå de kontrastskillnader som är nödvändiga.

Om du vill se hur de lösningar och färger du väljer skulle komma att se ut kan du använda Altro Space Visualiser.