Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Inredningsdesign för boende

Vi är stolta över att i många år ha varit verksamma inom inredningsdesign för personer med demens. Vi anser att alla vårdhem, och i allt högre grad även gemensamhetsboenden, måste utformas för att hjälpa dem som drabbats av demens till ett gott liv. Genom att följa en rad enkla principer skapar vi välutformade, lugnande, attraktiva och anpassade hem åt alla boende på vårdhem.