Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Demens: Ett lokalt och globalt perspektiv

Enligt Socialstyrelsen lever 160 000 personer i Sverige med demens. Demens är en av de prioriterade sjukdomarna i WHO:s åtgärdsprogram om mental hälsa (Mental Health Gap Action Programme (mhGAP) som syftar till att utöka vården för psykiska störningar, neurologiska sjukdomar och missbruksrelaterade sjukdomar. Enligt WHO är demens en av de viktigaste orsakerna till funktionshinder och vårdberoende bland äldre i världen. Idag finns 47,5 miljoner personer i världen som har demens, och varje år drabbas 7,7 miljoner nya, vilket innebär ett nytt fall var 4:e sekund. Om man tittar framåt innebär detta en prognos på totalt 75,6 miljoner människor med demens år 2030 och nästan ett tredubblat antal, 135,5 miljoner människor, år 2050.

Vi kan vägleda dig när du ska bygga, renovera eller utveckla demensvänliga gemensamhetsboenden, och vi hjälper dig att välja rätt golv och väggbeklädnad som maximerar vårdtagarnas livskvalitet.

"Att tillhandahålla högkvalitativ vård för det ökande antalet människor som lever med demens är en av de största utmaningarna under 2000-talet. Det är viktigt att vården förstår vikten av lämpliga fysiska miljöer för att kunna leverera högsta möjliga vårdkvalitet. Under åren har vi utvecklat en mycket större förståelse för hur man använder färg och struktur och vikten av att utforma utrymmen som gör det möjligt för människor att leva väl och upprätthålla så mycket av sitt oberoende som möjligt.

"Altro har genom sin erfarenhet att utforma och utveckla vårdmiljöer byggt upp en imponerande kunskapsbank och strävar alltid efter att ligga i framkant inom design och innovation. Varje tjänst där renovering eller utveckling av nya anläggningar övervägs kan gynnas av hjälpsamma råd från Altro-teamet”

Martin Green, verkställande direktör, Care England