Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Vad är demens?

Termen demens omfattar flera olika tillstånd som beror på att hjärnans funktioner gradvis försämras. Det kan vara problem att diskutera och kommunicera, att tänka snabbt, försämrad fattningsförmåga, försämrad mental rörlighet, minnesförlust och oroskänslor, depression och ilska. Demens kan ge upphov till olika hjärnsjukdomar där den vanligaste är Alzheimers, något som 62 % av alla personer med demens lider av. Demens är inte bara en del av åldrandet, utan kan orsakas av förändringar i hjärnans struktur och gradvisa skador på hjärncellerna.

Ett annat vanligt symptom är förlust av den visuella uppfattningen utöver normala åldersorsaker. Många av principerna för inredningsdesign för personer med demens tar hänsyn till synnedsättning och hjälper fler boende att leva gott.

*‘Later Life in the United Kingdom’, Age UK June 2016.