Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Säkerhet och efterlevnad

Lika viktigt som de boendes självständighet är det faktum att många är sårbara, och där har vi en viktig uppgift att garantera säkerheten. Det innebär att förebygga halkolyckor, underlätta hygien och rengöring och skapa effektiva system för vägvisning. Utöver omsorgsplikten om de boende måste vårdhemmen dessutom enligt lag skydda personalen. Sådana förpliktelser återspeglas i branschstandarder och regler.