Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Minimera halkrisken

För en äldre eller skörperson kan det få katastrofala följder som förändrar hela livet att bara snubbla en enda gång.

En global rapport från WHO om förebyggande av fall i äldre åldrar (verifierad 2016) visade att äldre som bor i vårdhem faller oftare än de som bor i gemensamhetsboende. Ungefär 30-50 % av de personer som bor på långtidsvårdsinstitutioner faller varje år och 40 % av dem flera gånger. Fall är orsaken till 20-30 % av milda till allvarliga skador, och utgör bakomliggande orsak till 10-15 % av alla besök på akutmottagningar. Den genomsnittliga hälso- och sjukvårdskostnaden för en fallskada hospersoner 65 år och äldre i USA låg på 1049 dollar.

Åldersrelaterade förändringar i vår syn kan varaförlust av perifer vision, färgvisionsändringar, problem med bländning ellersuddig syn på nära håll. Därför kan bristfällig belysning eller golv som inte valts med omsorg utgöra en verklig fara. Virekommenderar att du, förutom att välja rätt golvprodukter, även tänker påbelysning, räcken och andra säkerhetsfunktioner, liksom goda rengöringsrutiner.

Vi rekommenderar Altros säkerhetsgolv för alla utrymmen där det finnshög eller mycket hög risk för halka. Sådana utrymmen är alla där det förekommer föroreningar som vatten, livsmedel och tvålprodukter. I utrymmen där det vanligtvisintefinnsföroreningar, som t.ex. sovrum, erbjuder vi smidiga golvalternativ. Men för vårdhem, där människor kan vara sårbara, inte mår bra eller har svårt att röra sig rekommenderar vi Altros säkerhetsgolv. Fördelen med att välja ett Altro säkerhetsgolv med ett PTV-värde på ≥36 är att det har dokumenterad stegsäkerhet under hela den förväntade livslängden, vilket betyder att du kan vara säker på att patienter och personal är skyddade på lång sikt. Dessutom har vi snygga, hemtrevliga alternativ som är speciellt utformade för att minimera halkrisken i alla utrymmen i vårdhem.

Altros säkerhetsgolv levereras dessutom med en garanti på 5 år, och dokumenteradstegsäkerhet under sin förväntade livslängd. Våra säkerhetsgolv utnyttjar även Altro Easyclean™-tekniken som gör rengöringen enklare och effektivare, vilket i sin tur hjälper golvet att fungera som det ska och behålla sitt utseende. Hållbarheten hos våra 2,5 mm säkerhetsgolvklarar av den dagliga användning som förekommer inom vården.