Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Akustikgolv som är sköna att gå på

Buller kan påverka återhämtning och välbefinnande hos människor, men även deras integritet. Design med god akustik tillsammans med naturligt ljus och ventilation hjälper till att skapa en positiv, terapeutisk atmosfär. I utrymmen som inte har behov av förbättrad stegsäkerhet erbjuder vi Altro Serenade som absorberar ljud upp till 19 dB, ochavsevärt minskar ljudnivåerna. Förutom de allmänna fördelarna med en lugnare atmosfär kan det dessutom gynna vårdhem där personer med tinnitus och vissa sensoriska känsligheter vistas. Med sin tjocklek på 3,9 mm är golvet särskilt lämpligt för sensoriska rum där man inte bara behöver eliminera buller utifrån utan även sitter på och vistas på golvytan.

I utrymmen där man behöver minska buller men där även rullstolar och vagnar körs och det är viktigt att hjulen snurrar lätt så erbjuder vi dessutom Altro Orchestra, golv med en tjocklek på 2,6 mm som reducerar buller och ljud (upp till 15 dB) och är sköna att gå på. Både boende och personal, som tillbringar otaliga timmar till fots i lokalerna, gynnas av en tystare och bekvämare arbetsmiljö.

Vi erbjuder Altro Wood Acoustic,  med en ljudreduktion upp till 19 dB och Altro Wood Silence med en ljudreduktion upp till 15 dB. Med sina tjocklekar på 3,9 mm respektive 2,85 mm ärde dessutom sköna att gå på. Matchande design och färgalternativ finns över hela serierna vilket innebär att du kan få en enhetlighet i hela installationen.