Produktprover

 • Sample basket
 • Change country

  Select a country

 • Search the site

  Search the site

Effekterna av färg och naturens kraft

Det är väl känt att färg har stor betydelse när ett hem ska skapas. Altros golv och väggbeklädnader kan användas för att skapa stämningar, stimulera eller lugna, beroende på vilka behov de boende har. Det stora urval vi erbjuder innebär dessutom att när de boende själva ska välja sin inredning så har vi något som passar alla.

Det finns inga fasta regler för färganvändning, det handlar om att överväga vilka behov och smaker de enskilda boende har. Det här vet vi:

 • Människor har ett band till naturen som aktualiseras när våra kroppar synkroniseras medden naturliga miljön omkring oss. Det kallas biophilia. Det betyder att vi är mer benägna att samspela med färger som är knutna till naturen och detta kan vara till hjälp vid psykologisk återhämtning.
 • Ljusa färger tilltalar barn och skapar stimulerande och roliga rum, men för personer med autism kan orange, röda och gula nyanser överstimulera. Sådana färgval kan orsaka ökad hjärtfrekvens och få dem att tappa humöret. Röda nyanser kan emellertid stimulera aptiten, vilket är viktigt inom vården. Färgval handlar alltså om balans. Att använda mer färg på golv, snarare än på väggar, kan ge en mindre överväldigande effekt. Det rekommenderas att inlärningsområden eller rum för TEACCH-behandling (habiliteringsprogram som riktar sig till personer med autism) hålls neutrala för att inte avleda uppmärksamheten från inlärningsutrymmena i rummen, vilka vanligtvis har starka färger.
 • För det åldrande ögat innebär ögonlinsens gulning att den blå delen av färgskalan förloras först. Därför föredrar många vårdhem med äldre boende neutrala färger eller färger i den gula/röda delen av färgskalan.
 • Badupplevelsen är en viktig del av de boendes hygienrutiner och rätt färgstimulering kan göra hela skillnaden när det gäller att skapa en avkopplande upplevelse.