Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Upprätthålla ett hem i praktiken

Slitage är ett problem för de ansvariga för underhållet, och det påverkar dessutom hur besökande bedömer hemmet och hur de boende känner för det. I vårdhem är det vanligt med användning av rullstolar, gånghjälpmedel och kryckor vilket innebär att golv och väggar löper risk för att skadas.

Altros golv och väggar bidrar till att skydda omgivningen från både gående och hjulburen trafik, vilket leder till mindre underhåll och bättre estetik. Våra lösningar är utformade för att klara av kontinuerlig användning, något vi backar upp med långa garantier, lång förväntad livslängd och teknisk support. Om du är osäker på vilken som är den bästa lösningen för särskilda påfrestningar, maskiner, hjul eller normalt slitage, ta en titt på vår produktväljare, eller tala med din Altro-representant.