Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Typer av vårdhem

A bathroom area fitted with Altro Aquarius at St. Teresa Place in Canada

Altro har under många år utvecklat golv och väggar som ökar välbefinnandet för boende på vårdhem och i anpassade bostäder. Vi är stolta över den roll vi spelar när det gäller att skapa gemenskap för alla. För oss innebär det att hjälpa till att skapa moderna vårdhem som är välkomnande, attraktiva, inkluderande och säkra. Vår strävan är att skapa miljöer där det blir möjligt för den boende att behålla eller öka sin självständighet, och på så sätt uppnå ökad lycka och livskvalitet.