Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Äldreboenden

Äldreboenden innefattar ofta mer än en typ av boende: privata hem för självständigt boende inom en gemenskap, eller ett gemensamt hem där personer som har behov av mer stöd bor tillsammans.

I privata hem inom äldreboenden ligger betoningen på högkvalitativt boende i hotellstil. Säkra, hygieniska lösningar är viktiga, men bör inte vara uttalade för de boende som inte anser sig vara "gamla" och i behov av speciallösningar.

Trots att hälsoproblemen är färre så kommer de flesta boende att vara personer över 65 år, vilket innebär att de löper större risk för att halka, vilket innebär att våra säkerhetsgolv ärperfekta lösningar i gemensamma utrymmen och i våta miljöer.