Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Vårdhem - omvårdnad

Sjukhem är vårdhem där boende får 24-timmars omvårdnad vid behov. De boende kan ha långsiktiga tillstånd, fysiska funktionshinder eller komplexa extra behov. Majoriteten av de boende på vårdhem är över 65 år; 20 % av den svenska befolkningen är 65 år eller äldre*

*CIA World Factbook

Bland boende, däribland äldre med sensorisk nedsättning, personer med demens och personer med fysiska funktionshinder är risken för halka och fall hög, vilket gör säkerhetsgolv till ett måste i högriskområden och rekommenderas i gemensamma utrymmen. Mellan 2010 och 2012 förekomm 822 fall med dödlig utgång vilket visar hur viktigt det är att planera för stegsäkerhet.*

*Europeiska föreningen för skadeförebyggande och säkerhetsfrämjande åtgärder

God hygien genom att minska smittospridning är avgörande för att skydda boende med försvagat immunförsvar. Därför har ett ogenomträngligt golv- och väggsystem som är lätt att rengöra en stor och viktig roll att spela.

Tyngdpunkten ligger dock på ordet ”hem”. Ett vårdhem är inte ett sjukhus och därför behövs och förväntas även en personlig touch, samtidigt som de boende måste skyddas. Det är nyckeln till välbefinnande i de flesta vårdhem. Förutom att hålla familjer och vänner samman ses dessutom vårdarna i vårdhemmet som en utökad familj.

Two elderly ladies sitting in a living area at Norse Care at Westfields Care Home with Altro Wood Safety installed on the floor