Produktprover

 • Sample basket
 • Change country

  Select a country

 • Search the site

  Search the site

Varför Altro?

 • Altro erbjuder lösningar som minskar halkrisken, som golv med dokumenterad stegsäkerhet under hela den förväntade livslängden, något som är avgörande för långsiktig, tillförlitlig säkerhet
 • Våra lösningar bidrar till hög hygienstandard och spelar roll i infektionskontrollen.
 • Altro erbjuder vägledning som stöd för de större behov som vårdhemmens boende och personal har, bland annat demens, rullstolar, nedsatt syn och hörsel, såväl som allmänt välbefinnande
 • Vi har samarbetat med experter för att utveckla lösningar som ger stöd åt personer med demens och extra behov.
 • Vi har expertis inom utformning av hemtrevliga miljöer där människor skall leva och arbeta.
 • Våra golv har fått klass A+ enligt Green Guide för användning inom vårdsektorn, vilket skapar en trygghet i att lösningarna har branschgodkänts, godkänts av tredje part och fått miljöbetyg. 
 • Vi inser vikten av rengöring och har utvecklat lösningar och rådgivning för att underlätta för personalen