Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Dementia Services Development Centre (DSDC)

Vi samarbetade med Dementia Services Development Centre (DSDC) på universitet i Stirling, Skottland när vi tog fram nya färgtoner av Altro Aquarius med målsättningen att vårdare och vårdtagare ska känna sig trygga i våta miljöer. Produktserien erbjuder solida, blänkfria färger som fungerar väl på egen hand eller i kombination med Altro Aquarius för att minimera visuella barriärer.

DSDC:s utvärderingsverktyg för inredning för demens innehåller olika resurser som gör det möjligt att på egen hand utvärdera miljöer där personer med demens vistas. Denna uppsättning verktyg är lämplig för såväl renoveringar som nybyggnationer och är relevant för många typer av inrättningar, till exempel dagcenter, sjukhusavdelningar, äldreboenden och läkarhus. Utvärderingsverktyget hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras, och det kan användas i förberedelser inför en formell gransknings- och certifieringsprocess. För att få veta mer om Dementia Services Development Centre, boka en rundtur eller få mer information om DSDC:s utvärderingsverktyg för inredning för dementa, och flera andra inredningsrelaterade tjänster, besök dementia.stir.ac.uk.