Utbildning

Vi anser att skolmiljöer är några av de viktigaste platser som finns och att deras funktion är lika viktig som deras utseende.

Skolor, högskolor och universitet behöver inspirerande, attraktiva och hållbara väggbeklädnader, och golv som klarar de krav som krävs när man växer upp, som att tillgodose kreativiteten i klassrummet och tåla den användning som utrymmena utsätts för, år efter år.

Vi förstår hur viktig rätt miljö är för framgångsrik inlärning. Därför har vi utvecklat våra produkter för att erbjuda precis det du behöver – att ge stimulans och säkerhet i lika hög grad.