Uttalande från företaget

Altro affärskontinuitet - Coronaviruset

Sedan slutet av januari 2020 har vi noggrant och dagligen följt spridningen av coronaviruset över världen och haft våra globalt anställdas välmående och säkerhet som främsta och viktigaste prioritet. Under tiden har vi kunnat hålla vårt företag igång och vårt mål har varit att värna om våra anställdas jobb, slå vakt om vårt företag, tillhandahålla våra kunder tjänster och samtidigt stötta ekonomin i ett större perspektiv. Gruppen som arbetar för kontinuitet i vårt företag består av styrelsemedlemmarna samt ledningsgruppen, som fortsätter att hålla regelbundna möten för att följa den snabba händelseutvecklingen i världen. Vi har hela tiden följt regeringens riktlinjer allteftersom läget förändrats och vi har vidtagit lämpliga åtgärder för att kunna garantera att våra anställda mår bra, men även för att hjälpa till att skydda vårt samhälle och bidra till de ansträngningar som görs för att begränsa utbrottet.

Material- och varuanskaffning

Vi är glada att kunna meddela att vår flödesekonomi inte har blivit negativt påverkad sedan början av krisen. Större delen av våra golv- och väggprodukter tillverkas i Storbritannien och de viktigaste råvarorna kommer från Storbritannien och Europa. Vi har redan ett betydande lager av råvaror och slutprodukter, liksom ett beredskapslager för att kunna hantera fluktuationer i efterfrågan. Vi kommunicerar dessutom regelbundet med våra leverantörer och om material- och varutransporttiderna ökar kommer vi att gå över till våra andra material- och varuleverantörer.

Altro-teamet

För att inte utsätta våra besökare och vår egen personal för risker och för att undvika att bidra till spridningen av viruset införde företaget social distansering redan vid ett tidigt stadium, genom att minimera antalet individer som samtidigt fick befinna sig på någon av våra platser. Vi utökade även det dagliga rengörings- och saneringsarbetet i alla områden i våra byggnader och rekommenderade arbete på distans för de i personalen som hade möjlighet att arbeta hemifrån.

Vi har i enlighet med de senaste riktlinjerna från Storbritanniens regering rekommenderat vår personal att inte resa, såvida det inte rör sig om resor till och från arbetsplatsen i fall då det inte går att arbeta hemifrån. Vi har också rekommenderat att använda teknik såsom videokonferenser, i stället för att hålla möten ansikte mot ansikte.

Utöver ovanstående åtgärder har vi begränsat besöken från externa besökare till våra platser så att endast nödvändiga besök görs, såsom för nödvändiga leveranser. Om du besöker oss i Letchworth ber vi att du anmäler dig till våra säkerhetsvakter. För besök i Lowestoft och Maiden Newton ber vi att du följer lokala föreskrifter.

Vi är tacksamma för att du fortsätter att ha förståelse och uppskattar ditt stöd för att värna om att människor i våra samhällen ska må bra och att bidra till ansträngningarna för att begränsa utbrottet.

Vi fortsätter att noggrant följa händelseutvecklingen och ser fram emot att kunna återgå till vårt vanliga företagande med personal och aktieinnehavare vid god hälsa i säkert behåll.

Om du under tiden har några frågor om detta kan du kontakta någon av medlemmarna i Altro-teamet.

Uppdaterat den 18 maj 2020