Uttalande från företaget

Altros verksamhetskontinuitet – Det nya coronaviruset

Sedan slutet av januari 2020 har vi noggrant övervakat Corona-virusets spridning runtom i världen. Sedan dess har vi vidtagit åtgärder för att se till att vårt företags kontinuitetsplaner stödjer våra kunder och är färdiga att implementeras om det skulle bli nödvändigt. Vårt företagsteam som arbetar för kontinuitet, däribland medlemmar ur styrelsen och företagsledningen, träffas dagligen för att övervaka den snabba utvecklingen i världen. Även om vi är säkra på att ni förstår att detta är en situation som är under konstant utveckling, vill vi i förväg tala om att vi under de mest förutsebara eventualiteterna kommer att kunna fortsätta att ge stöd och service åt våra kunder.

Inköp

Majoriteten av våra golv och väggar tillverkas i Storbritannien och våra främsta råvaror kommer från Storbritannien och Europa. Till följd av transporttiderna har vi redan ett betydande lager av råvaror och färdiga produkter, liksom ett beredskapslager, för att kunna bemöta svängningar i efterfrågan. För att en kontinuerlig leverans ska garanteras kommunicerar vi dessutom regelbundet med våra leverantörer och kommer, om material- och varutransporttiderna ökar, att gå över till våra andra leverantörer av material och varor.

Team Altro

För att undvika att utsätta personal och besökare för risker och för att förhindra att vi bidrar till virusspridningen, har företaget beslutat att minimera antalet individer som samtidigt befinner sig på något av våra ställen och på så sätt öka det sociala avståndet mellan människor. Hittills har vi bett att antalet externa besökare på våra ställen skulle begränsas och endast nödvändiga besök tillåtas. Vi har därutöver infört möjligheten att arbeta hemifrån för de i vår personal som har möjlighet att arbeta på distans. Dessutom har vi också utökat det dagliga rengörings- och saneringsarbetet i alla områden i våra byggnader.

Vidare har vi rått vår personal att begränsa sina affärsresor och alltid följa råden från lokala regeringar vad gäller resor till andra kontinenter. Vi har även rekommenderat att, om möjligt, använda teknik såsom videokonferenser, i stället för att hålla möten ansikte mot ansikte.

Vi är tacksamma över er fortsatta förståelse och uppskattar ert stöd vad gäller att beakta välbefinnandet i våra samhällen liksom ert bidrag till ansträngningarna för att begränsa utbrottet.

Vi fortsätter att noggrant övervaka situationen, allteftersom den utvecklas. Om ni under tiden har några frågor angående detta, kan ni ta kontakt med någon av medlemmarna i Altro-teamet.

Uppdaterat den 18 mars 2020