Vad är det senaste på Altro

Samverkande byggmaterial stoppar bullret

Buller i inomhusmiljön påverkar vår hälsa och livskvalitet på olika sätt. Förutom att det är otrevligt och gör det svårt att uppfatta tal andra önskvärda ljud kan buller ge upphov till höjd hjärtfrekvens, tillfälligt förhöjt blodtryck och sömnstörningar. Ostörd sömn är en förutsättning för att människan ska fungera bra både fysiologiskt och mentalt.*

Upptäck mer
A title
Farupvej, Danmark

Senaste kundreferens från Altro

Farupvej, Danmark

Farupvej är en unik boendeform i Danmark som erbjuider specialdesignade hem för hyresgäster med funktionshinder.

Upptäck mer