Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Tala med vår VD

På Altro brinner vi för att fortsätta förbättra våra produkter och tjänster. Vårt ”Voice of the Customer”-program är en viktig del av vårt sätt att arbeta, och vi är alltid intresserade av att höra hur du har upplevt oss.

All återkoppling som du ger oss delas med hela företaget, så att alla avdelningar kan se hur deras sätt att arbeta påverkar våra kunder, och hur de kan bli bättre. På denna del av vår webbplats har vi samlat några exempel på sådana förändringar, så att du kan se att vi inte bara pratar om förbättringar, utan faktiskt genomför dem.

Dina iakttagelser och åsikter gör verkligen skillnad. Jag har märkt en förändring i hur vi arbetar: mina medarbetare hänvisar ständigt till olika observationer som våra kunder har gjort om nya produkter, vår marknadsföring, vår service eller om branschen i stort.

På Altro brinner vi alla för att utveckla relationer med våra kunder där vi utbyter idéer med varandra. Det innebär att vi samarbetar mer inom produktutveckling, marknadsföring och kundservice. Dessa diskussioner har gång på gång visat sig oerhört värdefulla, och är till stor hjälp för mig när det gäller att styra Altro i rätt riktning.

Det har varit ett stort nöje för mig att kunna prata med så många av er när ni har besökt oss i Letchworth. Jag brukar alltid fråga vad ni skulle ändra på om ni var i min position, och era svar har haft stor betydelse för vår verksamhet. Tyvärr kan jag ju inte träffa alla våra kunder, men jag hoppas att du vill använda vår webbplats för att dela med dig av dina synpunkter – såväl positiva som negativa – via formuläret nedan.

Jag vill på förhand tacka för att du tar dig tiden att berätta för oss hur du har upplevt Altro. Det finns alltid saker som vi kan göra för att bli bättre, och dina kommentarer är till mycket stor hjälp när jag avgör hur vi ska använda vår tid.

Richard Kahn