Altro Cantata

Nya Altro Cantata är ett dekorativt och modernistiskt limfritt golv som ger maximal effekt med minimal läggningstid. Det är idealiskt för livligt trafikerade offentliga utrymmen där eventuella avbrott i den dagliga verksamheten måste vara minimala. Dessutom är det fritt från limlukt.
  • Altro Aquarius

  • Altro Cantata

  • Altro Ensemble Part 1 : natural wood-look planks

  • Altro Ensemble Part 2 : stone tiles and bloc colours

  • Altro Operetta

  • Altro Orchestra

  • Altro Serenade

  • Altro Wood

  • Impact testing - hammer test and steel ball demo

  • Limfria golv