Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Vi tror att inlärningsmiljöer är några av de viktigaste platserna som finns och att utseende och funktion är lika viktigt. Skolor, högskolor och universitet behöver inspirerande, hållbara, attraktiva golv och väggar som är lätta att rengöra. De ska tillgodose kreativiteten i klassrummet och tåla att användas av alla, termin efter termin.

Efter många års samarbete för att tillsammans med er skapa lämpliga undervisningslokaler, är vi väl medvetna om de förändringar som råder gällande olika uppfattningar om utbildningslokaler. Ett exempel är att en biofilisk inredning med hjälp av naturliga nyanser, såsom träliknande alternativ och bilder på naturen, har en positiv inverkan på inlärningsförmågan. Vi känner till fördelarna med olika designkoncept, såsom anpassade utbildningslokaler och effektiva lösningar för att nå fram till barn med särskilda behov. Faktum är att dessa koncept inte enbart borde tas i anspråk för specialskolor, det är även till väldigt stor nytta för alla barn. Utöver detta har vi under flera decennier arbetat med att utveckla lösningar för gamla problem: stegsäkra golv för att förebygga fallolyckor, limfria golv försnabb installation, golv för säkra omklädningsrum som kan beträdas både med och utan skor, golv med akustikdämpande effekt för att skapa arbetsutrymmen med sänkt ljudnivå samt väggar som är snygga, men samtidigt är lättskötta och hygieniska.

Vi förstår utmaningarna med att följa regler som är utformade för att hålla våra barn säkra, oavsett om vi hittar lösningar som har den rekommenderade 30-punkts skillnad i ljusreflektionsvärde mellan golv och väggar, installerar säkra ramper för funktionshindrade eller ger försäkran om att våra väggar uppfyller nödvändiga standarder för brandklassning. Eftersom både elever och personal tillbringar så mycket tid i skolmiljön tar vi luftkvaliteten på allvar: våra golv har genomgått tester för att kontrollera externa flyktiga organiska föreningar (VOC) och har visat sig uppfylla nationella och internationella normer för luftkvalitet.

Vi uppskattar att utbildningslokaler är bland de mest trafikerade offentliga utrymmena, vilket betyder att hållbarhet och enkelt underhåll är viktigt. Våra väggar och golv är tillverkade av högkvalitativa material och erbjuder några av branschens längsta garantier - vi har även alternativ för särskilt hårt belastade områden för att hålla dessa utrymmen snyggare längre. Vi erbjuder teknisk support som börjar vid den första förfrågan och tar dig igenom inte bara installationen utan produktens livslängd.

Du har sagt till oss att hållbarhet är en faktor när det gäller att designa och installera material i utbildningslokaler. Förutom återvinningsfördelarna med Altro limfria golv, uppfyller våra vinylgolv och väggbeklädnadsprodukter kvalitetskraven -HEA02 inomhusluftkvalitet enligt Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) - världens ledande miljöcertifieringsprotokoll som sätter standarden för vedertagen praxis inom hållbar byggnadskonstruktion.

När det gäller installation i utbildningslokaler förstår vi att tiden är en viktig faktor. Förutom att vi erbjuder golv och väggar som kan halvera installationstiden, erbjuder vi teknisk support online, via telefon och vid behov, på plats. Allt för att installationen ska vara klar inför terminsstart. Och vår support börjar och slutar inte där: från din första förfrågan är vi här, under installationen, och under hela produktens livslängd.