temp
Altro har gått i bräschen för innovation i 100 år. Idag samarbetar vi nära med arkitekter, slutkunder, ingenjörer, konstruktörer och entreprenörer runt om i världen och hjälper dem, med vår insikt och kompetens, att förvandla vardagsutrymmen till miljöer som kan förbättra välbefinnandet hos alla som brukar dem.

 

 

 
temp
Vi tror på den kraft som finns i designtänkande och att utveckla lösningar med fokus på människan som kan revolutionera vår värld. Goda idéer springer ur goda insikter. Genom att intressera oss för hur, och förstå varför, människor gör saker på olika sätt kan vi få en uppfattning om deras fysiska och känslomässiga behov, hur de tänker kring sina utrymmen och vad som är viktigt för dem.
 
temp
Altros löfte är hjärtat i det vi gör. Det är vårt mått på det resultat som våra kunder och vi vill uppnå. Vi sätter våra kunder i första rummet oavsett vad vi gör, och vi uppmuntrar till samarbete mellan Altromedarbetare och kunder.