Att genomföra de val vi gör

Hållbarhet driver de val vi gör. Det är därför Altro brinner för att stödja den cirkulära ekonomins modell.

  • Altro PVC-baserade produkter är 100 % återvinningsbara innan installation
  • PVC-spill kan återvinnas
  • Vi har investerat i och installerat världens första återvinningssystem för stegsäkra golv
  • Vi kan återvinna över 500 ton PVC-fabriksavfall varje år
  • Altro XpressLay var det första stegsäkra golvet som är 100 % återvinningsbart efter användning − det betyder att när det har installerats kan det rullas upp och återanvändas någon annanstans, och i slutet av dess livslängd kan vi sedan återvinna det
  • Vi har minskat storleken på materialprover, vilket bidrar till att minska CO2-avtryck och resurser i produktion och transport
  • Vi har infört ett återvinningssystem för materialprover på Letchworth HQ
  • Våra team återvinner batterier på ett ansvarsfullt sätt
  • Våra stegsäkra golv är förpackade med 100 % återvinningsbara förpackningar
  • Under det senaste året har Altro sparat 57,66 ton kol via vår avfallshantering** i Storbritannien
** (baserat på DEFRA:s officiella faktortabeller, rapporterat av ACM)
 
 
”Det finns inget som heter ”borta”. När vi slänger bort något måste det ta vägen någonstans.”

- Annie Leonard, förespråkare för hållbarhet