Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

M1-certifikat

Syftet med klassificeringen är att förbättra utvecklingen och användningen av byggnadsmaterial med låga utsläpp så att materialutsläppen inte ökar behovet av ventilation. Certifikatet M1 anger den lägsta utsläppsklassen för den frivilliga finska utsläppsklassificeringen av byggmaterial. På grund av förändringar i leveranskedjorna och genom att ständigt mäta VOC-utsläppen har detta uppnåtts.

Riktlinjer för cirkulär ekonomi

Vi vill inte vara en tillverkare som arbetar efter metoden att ”ta, producera, konsumera och kassera”. Vår inställning är att använda, återanvända och återvinna, samtidigt som vi arbetar inom riktlinjerna för den cirkulära ekonomin. Altro är en av grundarna av Recofloor, branschens vinylåtervinningssystem som samlar rester från stegsäker vinyl och slät vinyl. Altro samarbetade också med VEKA Recycling för att inrätta Recowall, ett återvinningssystem för väggbeklädnad som använder den senaste tekniken för att skapa pelleterad PVCu som används för att tillverka nya byggprodukter.

DGNB

DGNB-systemet bygger på begreppet holistisk hållbarhet och lägger lika stor vikt vid miljö, människor och kommersiell livskraft. Den används över hela världen och anses vara den mest avancerade i sitt slag. Med metoder som livscykelbedömning är DGNB fortfarande en pionjär bland globala certifieringssystem. Debolon, som nu är Altro Tyskland, var en av grundarna av DGNB

Golvåtervinningen

Den mängd avfall som samlas in i detta system per år har ökat från 213 ton till 294 ton, vilket visar en ökning på 38 % sedan systemet startades 2009. Återvinningen av plastgolv slog rekord 2018 med 340 ton insamlat plastavfall som nu blir nytt plastgolv, skriver branschorganisationen Floor Industry, GBR.

SundaHus

SundaHus tillhandahåller strukturerad hantering av materialinformation inom byggbranschen och är ett konsultföretag med fokus på att förbättra kvaliteten av inomhusmiljön. Idag är det en ledande aktör inom hälso- och miljöbedömningar av byggmaterial. SundaHus erbjuder säkerhet till fastighetsägarna, både nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för miljömedvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en heltäckande lösning för systematiska insatser för att fasa ut farliga ämnen under byggnadens livscykel.