Produktprover

 • Sample basket
 • Change country

  Select a country

 • Search the site

  Search the site

Vilka resurser Altro använder

På Altro har vi åtagit oss att anskaffa våra råvaror på ett hållbart sätt och bredda vårt tänkande bortom dessa råvaror för att se hur vi kan säkra framtiden även för andra kritiska leveranskedjor. Detta kommer att säkerställa en framtidssäker och hållbar försörjning av material av hög kvalitet.

De globala Altro-golven innehåller upp till 10 % återvunnet material. Den exakta siffran varierar per produktområde.

 • Altro golv- och väggprodukter tillverkas med material av högsta kvalitet
 • Våra golv och väggar innehåller inte formaldehyd
 • Våra golv och väggar innehåller inte bly, kadmium, kvicksilver eller hexavalent krom
 • Vi är medlemmar i VinylPlus