Produktprover

 • Sample basket
 • Change country

  Select a country

 • Search the site

  Search the site

Eliminera avfall

Altro är en av grundarna av Recofloor, branschens vinylåtervinningssystem som samlar rester från stegsäker och slät vinyl, samt upphöjd slät vinyl, och avleder dem från deponi.

 • Recofloor firade sitt 10-årsjubileum 2019
 • Recofloor har samlat in och återvunnit mer än 4 600 ton vinylgolv under de senaste 10 åren. Det räcker för att täcka 200 fotbollsplaner!
 • Rester från vinylgolv kan komma från golventreprenörer, distributörer och stora byggarbetsplatser, inklusive detaljhandelsrenoveringar med omvänd logistik
 • Recofloor återvinner dessa rester till nya golvprodukter, och återvunnen vinyl går till produktion av trafikdämpande produkter som vägkoner och vägmarkeringar
 • Insamlingarna från entreprenörer ökade med 10,5 % jämfört med förra året, vilket förhindrade att ännu mer vinylgolv deponerades
 • Mängden vinyl som samlades in 2018 skulle räcka för att täcka över 3167 klassrum
 • Koldioxidbesparingarna från 570 ton återvunnen vinyl 2018 motsvarar att köra en bil runt jordens ekvator 109 gånger
 • 2018 var ett rekordår för Recofloor med 570 ton rester av vinylgolv som samlats in för återvinning till tillverkning av golv eller andra produkter