Eliminera avfall

Altro är en av grundarna av Recofloor, branschens vinylåtervinningssystem som samlar rester från stegsäker och slät vinyl, samt upphöjd slät vinyl, och avleder dem från deponi.

  • Recofloor firade sitt 10-årsjubileum 2019
  • Recofloor har samlat in och återvunnit mer än 4 600 ton vinylgolv under de senaste 10 åren. Det räcker för att täcka 200 fotbollsplaner!
  • Rester från vinylgolv kan komma från golventreprenörer, distributörer och stora byggarbetsplatser, inklusive detaljhandelsrenoveringar med omvänd logistik
  • Recofloor återvinner dessa rester till nya golvprodukter, och återvunnen vinyl går till produktion av trafikdämpande produkter som vägkoner och vägmarkeringar
  • Insamlingarna från entreprenörer ökade med 10,5 % jämfört med förra året, vilket förhindrade att ännu mer vinylgolv deponerades
  • Mängden vinyl som samlades in 2018 skulle räcka för att täcka över 3167 klassrum
  • Koldioxidbesparingarna från 570 ton återvunnen vinyl 2018 motsvarar att köra en bil runt jordens ekvator 109 gånger
  • 2018 var ett rekordår för Recofloor med 570 ton rester av vinylgolv som samlats in för återvinning till tillverkning av golv eller andra produkter