Produktprover

 • Sample basket
 • Change country

  Select a country

 • Search the site

  Search the site

Altro strävar efter att minska avfallsproduktionen i alla våra tillverkningsanläggningar och kontor globalt. Vi är stolta över att ha uppnått noll avfall att deponera på vår anläggning Letchworth i Storbritannien, vilket har varit fallet sedan 2014.

Avfall

 • Inget avfall till deponi vid vår anläggning i Letchworth, Storbritannien
 • Avfallet antingen återvinns eller förvandlas till energi via vår avfallshanteringspartner (endast Storbritannien)

Vatten

 • Sedan 2000 har vi minskat vattenförbrukningen i vår tillverkningsprocess med hela 99 %
 • Vår brittiska vattenleverantör har åtagit sig att skydda miljön, förebygga föroreningar och följa miljölagstiftning, förordningar och andra krav som är tillämpliga på dem
”Vi lever på den här planeten som om vi hade en annan att åka till.”

- Terry Swearingen, sjuksköterska och vinnare av Goldmans miljöpris 1997