Produktprover

 • Sample basket
 • Change country

  Select a country

 • Search the site

  Search the site

På Altro är energieffektivitet en nyckelfaktor i vår tillverkningsprocess och produktutveckling. Vår brittiska energileverantör påverkar inte miljön och tillhandahåller certifierad 100 % förnybar el.

 • Våra brittiska energiavtal ger 100 % ren energi
 • En försäkran om en förväntad livslängd på 25 år för utvalda produkter ger resursbevarande genom långsiktig användning av produkter
 • Fördelarna med etisk affärsverksamhet och inköp är uppenbara: Produkter med lång livslängd gynnar konsumenten, minskar avfallet och är en kvalitetsmärkning för tillverkaren
 • Korta leveransvägar
 • Certifierad enligt ISO 50001
 • Proaktiv sökning efter sätt att spara ännu mer energi
 

På vår tillverkningsbas i Tyskland:

 • 80 % av alla råvaror kommer från den direkta omgivningen (30 km)
 • 20 % av alla råvaror kommer från EU-länder
 • Halvfabrikat blir kostnadseffektivt bearbetat efter begärd kvantitet.