På Altro är energieffektivitet en nyckelfaktor i vår tillverkningsprocess och produktutveckling. Vår brittiska energileverantör påverkar inte miljön och tillhandahåller certifierad 100 % förnybar el.

  • Våra brittiska energiavtal ger 100 % ren energi
  • En försäkran om en förväntad livslängd på 25 år för utvalda produkter ger resursbevarande genom långsiktig användning av produkter
  • Fördelarna med etisk affärsverksamhet och inköp är uppenbara: Produkter med lång livslängd gynnar konsumenten, minskar avfallet och är en kvalitetsmärkning för tillverkaren
  • Korta leveransvägar
  • Certifierad enligt ISO 50001
  • Proaktiv sökning efter sätt att spara ännu mer energi
 

På vår tillverkningsbas i Tyskland:

  • 80 % av alla råvaror kommer från den direkta omgivningen (30 km)
  • 20 % av alla råvaror kommer från EU-länder
  • Halvfabrikat blir kostnadseffektivt bearbetat efter begärd kvantitet.