VOC

VOC är flyktiga organiska föreningar som släpps ut i atmosfären av vissa ämnen och produkter. Man tror att exponering för VOC kan orsaka problem som sjukhusjukan, minskad inlärning i skolor och minskad produktivitet på kontoren. VOC är vanligtvis fem gånger mer koncentrerat inomhus än utomhus.

  • Altro golv och väggar har genomgått rigorösa externa VOC-tester
  • Våra golv uppfyller nationella och internationella kvalitetssystem för inomhusluft, inklusive:
    • FloorScore, kvalitetssystemet för inomhusluft som används med Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) i Nordamerika
    • FloorScore®-golvcertifieringen som används i USA, används för att bedöma inomhusluftens kvalitet och är prisbelönat för låga utsläpp
    • FloorScore®-certifierade produkter uppfyller utsläppskriterierna inomhus i LEED® Green Building Rating System
  • Certifikatet M1 anger den lägsta utsläppsklassen för den frivilliga finska utsläppsklassificeringen av byggmaterial. På grund av förändringar i leveranskedjorna och genom att ständigt mäta VOC-utsläppen har detta uppnåtts