Chopped up flooring chips being held ready for recycling at Altro HQ

Innovation och utveckling av nya produkter

Vår innovation och produktutveckling resulterar i prisbelönta produkter och vi är stolta över att demonstrera och dela med oss av vår erfarenhet och kunskap.

Vi investerar kontinuerligt i ny teknik, ägnar många år åt att utveckla våra produkter både i labbet och på fältet. Allt för att säkerställa prestanda, hålla löpande internutbildning för våra tillverkningsföretag för att främja tillverkningskvalitet, och vara nära involverade i utvecklingen av testmetoder för halkmotstånd.

  • För vårt fortsätta engagemang av branschutveckling och kundservice av hög kvalitet har vi utvecklat en rad kurser för fortsatt professionell utveckling (CPD). Fokus ligger på de viktigaste frågorna kring golv-, vägg- och dörrprodukter, plus deras inverkan på välbefinnandet hos människorna som använder de utrymmen där de är installerade
  • Vi uppfann Altro Easyclean Technology för enkel rengöring utan att kompromissa med ihållande halkmotstånd
  • För att säkerställa våra produkters prestanda ägnar vi många år åt att utveckla och testa våra produkter i labbet och på fältet − till exempel utvecklades Altro Aquarius under sju år före sin lansering
  • Altro har minskat storleken på materialproverna, vilket bidrar till att minska CO2-avtryck och resurser i produktion och transport