Produktprover

 • Sample basket
 • Change country

  Select a country

 • Search the site

  Search the site

Var/hur Altro köper in

När man tittar på hur vi hittar och köper in våra material tar Altro alltid hänsyn till miljöengagemang och beståndsdelarnas kvalitet. Vi hjälper till att minska vårt koldioxidavtryck genom att minska på utskrifter och använda elektroniska kommunikationsmetoder där det är möjligt. Våra broschyrer och prover finns också att se på webbplatsen, vilket eliminerar behovet av stora utskriftsmängder. Våra varor kommer från företag som är så lokala för oss som möjligt, vilket minskar vårt koldioxidavtryck.

 • Altro köper endast material från företag eller leverantörer som kan visa sitt miljöengagemang
 • Vi väljer råvaror av hög kvalitet som kan ge oss bästa möjliga prestanda i våra produkter, samtidigt som det minimerar vår miljöpåverkan
 • Vi minskar vårt koldioxidavtryck genom att använda elektronisk kommunikation
 • Vi har minskat vår användning av brevpost
 • Vi har kortat ner våra leveransvägar
 • Vi har en lokal leveranskedja
”Vi kan inte lösa våra problem med samma tänkande som vi använde när vi skapade dem.”

- Albert Einstein, fysiker