PVC - the wonder stuff

Vi tar vart ansvar

Vi har vidtagit åtgärder för att försäkra oss om att den PVC som vi använder tillverkas och återvinns på ett ansvarsfullt sätt. Våra produkter är helt fria från ftalatplaster, ett ämne som används i PVC för att göra det flexibelt. Vi använder bioplaster baserade på europeiskt odlad majs, således en förnybar källa. Sedan 2007 lämnar vår fabrik i Letchworth inget PVC-avfall till deponering över huvud taget.

Altro är medlem i VinylPlus, ett program för hållbar utveckling inom den europeiska PVC-industrin. Programmet är frivilligt och medlemmarna är icke-statliga organisationer, tillsynsmyndigheter, allmänna ombud samt tillverkare och användare av PVC. Programmet har erkänts av FN:s kommission för hållbar utveckling.

VinylPlus vision: “VinylPlus vision: “PVC är ett populärt material på grund av sin kvalitet, kostnad och miljösäkerhet. Det hjälper tillverkare att uppnå sina hållbarhetsmål och betraktas som ett säkert, praktiskt och bekvämt material med högt socialt värde, samtidigt som det har goda hållbarhetsegenskaper. Detta har möjliggjorts genom ledarskap och hårt arbete från branschen, som har samarbetat med andra parter på ett öppet och ärligt sätt.””

År 2015 hade VinylPlus återvunnit mer än en halv miljon ton PVC-avfall. Mellan 2000 och 2010 etablerade VinylPlus ett hållbart europeiskt program för PVC-återvinning och lyckades gradvis avveckla tillsatser med tungmetaller.

Förutom att PVC låter oss utveckla de golv som du känner till och litar på finns det andra orsaker till att PVC är en central beståndsdel i våra produkter:

Säkerhet

PVC är inte cancerframkallande och förekommer inte på några kända listor över cancerframkallande ämnen. Faktum är att det är ett av få godkända råmaterial för tillverkning av blodpåsar, kirurgslangar och katetrar.

PVC är flamsäkert och självsläckande när brandens källa elimineras. Det gör det till ett populärt material inom byggnadsindustrin och vid tillverkning av elinstallationsrör. Det farligaste ämnet som frigörs när en byggnad brinner är kolmonoxid, som är luktfritt. När PVC brinner bildas små mängder väteklorid som har en skarp doft och därmed fungerar som ett tidigt varningssystem.

Ett naturligt ursprung

Till skillnad mot de flesta plaster tillverkas PVC av 57 procent salt. De övriga 43 procenten kommer från olja. Den mängd olja som går åt till hela världens PVC-produktion under ett år motsvarar cirka 0,3 procent av världens totala oljekonsumtion.

Miljöpåverkan

PVC släpper ut en relativt liten mängd koldioxid i atmosfären i samband med tillverkningen, och energimängden som krävs är mindre än vid tillverkning av gummi, linoleum eller trä. Tillverkningen av ett kilo PVC släpper ut lika lite koldioxid som tillverkningen av ett kilo frukostflingor.

Återvinning

PVC är mycket återvinningsbart. Det är en termoplast som kan smältas och användas om och om igen utan att prestandan försämras. Varje gång man återvinner materialet blir koldioxidutsläppen mindre.

För mer information om vad hållbarhet betyder för oss och vad vi gör för att bidra till utvecklingen, klicka här.