Nytänkande och hållbarhetsutveckling: produktutveckling och effektiv resursförbrukning

Vi slutar aldrig att utveckla nya banbrytande produkter

Vårt nytänkande

Vi uppfann både säkerhetsgolvet och den hygieniska väggbeklädnaden och har varit marknadsledande sedan dess. Vi slutar aldrig att utveckla nya banbrytande produkter, som till exempel vårt prisbelönta golv Altro XpressLay.

“Altro XpressLay löste inte bara kundens problem med fuktigt undergolv. Med små̊ nivåanpassningar av undergolvet undvek vi dessutom ett mycket allvarligare problem genom att välja ett löst plattsystem – och sparade 375 000 kronor på köpet. En fantastisk och unik produkt!”

John Hicks, vd för förtaget som ansvarade för golvläggningen