Vi tar vårt ansvar – socialt, ekonomiskt och miljömässigt

Vi tar vårt ansvar

David Kahn, Chairman, the Altro GroupVad betyder egentligen hållbar utveckling? 

”En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Så definieras begreppet hållbar utveckling i den så kallade Brundtlandrapporten som skrevs 1987 av Världskommissionen för miljö och utveckling.

Som familjeföretag har vi alltid tagit vårt miljömässiga ansvar på största allvar, men för oss handlar hållbar utveckling om mycket mer än miljöfrågor. Förutom ett ansvarsfullt miljötänkande omfattar det även sociala och ekonomiska aspekter, något som vi kallar ”de tre pelarna” i vårt hållbarhetsarbete.

På Altro är vi medvetna om att det är en lång resa tlll att uppnå en hållbar utveckling, och att man måste ta ett steg i taget. Det är därför vårt miljöprogram ”Steg mot en hållbar utveckling” tar ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågor och beaktar vårt arbete ur alla tre aspekterna, inte bara ur miljösynpunkt.

Samtidigt som vi aktivt minskar vår miljöpåverkan och tar vårt sociala ansvar ser vi också till att tillhandahålla säkra, hållbart utvecklade, långsiktiga och hygieniska lösningar.

Vårt ansvar som företag

Vår företagsfilosofi är att behålla tillverkningen i Storbritannien. Då skapar vi både arbetstillfällen åt våra landsmän och stöttar den lokala ekonomin.

”Vår laganda är en av huvudorsakerna till att vi har lyckats behålla tillverkningen i Storbritannien. Under årens lopp har efterfrågan på våra produkter ökat så mycket att vi har tvingats flytta fabriken för att få högre kapacitet. Vi är nu inne på vår tredje anläggning sedan 50-talet, men befinner oss fortfarande bara några mil från den ursprungliga fabriken. Både vår verksamhet och vår hemtrakt har haft enorm nytta av vårt geografiska läge. Vi har kvar anställda som har arbetat hos oss ända sedan tiden på den första fabriken. ”

David Kahn, styrelseordförande i Altrogruppen

Vårt lokala ansvar

Vi engagerar oss i vår hemtrakt på flera olika sätt, bland annat genom att erbjuda praktikplatser och skolbesök samt att samarbeta med de lokala universiteten. Dessutom stöttar vi branschen i ett större perspektiv genom att erbjuda arbetstillfällen och utbildning i hela landet.

”Vi är glada över att få arbeta med så unga och ambitiösa personer som verkligen är intresserade av att arbeta i golvbranschen. Vi vet att vi förser framtiden med nästa generation.”

Major Monz, teknisk instruktörslutar