Produktprover

 • Sample basket
 • Change country

  Select a country

 • Search the site

  Search the site

Att bibehålla säkerhet och hygien

Underhåll

Vårt integrerade system för golv, väggar, dörrar och tak håller absolut högsta kvalité. En kvalité som dessutom behålls under hela produktens livslängd, förutsatt att underhållet och städningen sköts på rätt sätt. Så här går det till…

Goda råd om säkerhet och hygien

Städa för säkerhetens skull

Korrekt och noggrann städning är en viktig del av underhållet för att se till att golvet förblir stegsäkert och rent under hela dess livslängd. Att tänka på renlighet och hygien är en sak, men effektiv städning spelar dessutom stor roll för att kunna garantera att ditt säkerhetsgolv lever upp till de förväntade kraven.

Säkerhetsgolvets ytskikt är konstruerat så att foten får kontakt med golvet även när ytan är förorenad på olika sätt. Håller man ytan ren förblir friktionskornen tillräckligt stora och många för att kunna tränga igenom spill och väta, vilket minskar halkrisken till en på miljonen.

Med felaktiga städrutiner kan farliga ansamlingar av smuts och spill bildas på golvets yta, vilket i värsta fall kan öka halkrisken så mycket att den blir en på två.

Städa för hygienens skull

Våra hygieniska väggbeklädnader och säkerhetsgolv är lätta att rengöra och har en ogenomtränglig yta utan några porösa fogar som kan orsaka bakterietillväxt. Men att det är lättstädat betyder inte att du inte måste städa ofta! Precis som med alla ytor är regelbunden rengöring bästa sättet att upprätthålla god hygien. Regelbundna städningsrutiner med rätt utrustning och rengöringsmedel är avgörande för att kunna upprätthålla den nödvändiga hygieniska nivån.

Städa för hållbarhetens skull

Regelbunden rengöring avlägsnar ämnen som skulle kunna orsaka skador på Altros vägg- och golvbeläggning. Att hålla rent är ett sätt att se till att materialet fortsätter hålla samma höga kvalité även på lång sikt.

Städråd

It's important to keep our floors and wall cladding hygienic through proper cleaningAltros produkter används ofta i miljöer där renlighet är extra viktigt, något som kan vara svårt att upprätthålla eftersom lokalerna är mer eller mindre i konstant bruk. Just därför är vårt sortiment utvecklat så att produkterna kan leva upp till stränga hygienkrav på samma gång som städningen kan ske så smidigt som möjligt.

Vi har tagit fram några goda råd för att hjälpa dig skapa dina egna städrutiner, eller för att du ska kunna ge rätt råd till dina kunder. Allt för att golvet ska hålla sig lika säkert och snyggt som dagen då det blev lagt.

Vi har dessutom en steg-för-steg-manual för maskinell-, manuell- samt ångrengöring, som finns att ladda ner.

Att tänka på inom sjukvården, livsmedelssektorn och kollektivtrafiken

Altros specialprodukter för sjukvårdsinrättningar, livsmedelssektorn och kollektivtrafiken

Hälso- och sjukvårdsmiljöer

Det ställs väldigt speciella krav på städningen inom hälso- och sjukvården. Den måste vara extra noggrann, budgeten är snäv och de flesta sjukvårdsinrättningar har öppet dygnet runt, alla dagar. Städningen måste göras runt personal och patienter. Pressen på städarna är stor, de ska städa både noggrant och snabbt. Farligt spill förekommer och infektionsrisken behöver hela tiden hållas under kontroll. Golv och väggar måste klara intensiv rengöring och regelbunden desinficering.

Altros golv och hygieniska väggbeklädnader är konstruerade för att uppfylla samtliga krävande städfaktorer, och eftersom de dessutom är både stöttåliga och resistenta mot kemikalier är de idealiska för hälso- och sjukvårdsmiljöer.

Livsmedelsberedning och HACCP-krav

Miljöer där livsmedelshantering förekommer är extra känsliga för smitta från mikroorganismer, som bland annat kan spridas om utrustningen inte rengörs ordentligt. För att upprätthålla god hygien är det viktigt att städa regelbundet och att torka upp spill omedelbart.

Det världsomfattande regelverket HACCP ställer specifika krav på väggar och golv i lokaler ämnade för livsmedelsberedning. Ytorna måste vara hygieniska och lätta att rengöra.Altro är den enda tillverkare som erbjuder integrerade golv- och väggbeklädnadslösningar som har godkänts av HACCP, vilket innebär att våra produkter är säkra vid livsmedelshantering. Altro ger dig ett komplett, tättslutande system som uppfyller de allra högsta hygienkraven från golv till tak.

Genom att installera HACCP-godkända produkter kan du känna dig trygg och behöver inte lägga lika mycket tid på inspektioner.

Kollektivtrafik

Tåg och bussar ställs inför många städsvårigheter, såsom fläckar från mat, dryck, kroppsvätskor, vägsalt, olja och asfalt från skosulor. För att inte tala om intorkade tuggummin. Därför är det viktigt att städa ofta och se till att även svårtillgängliga ytor rengörs snarast.

För att göra städningen så enkel som möjligt och förbättra hygienen har Altros säkerhetsgolv en robust, slitstark yta som tål fläckar, lukt och kemikalier Dessutom är våra säkerhetsgolv väldigt stöttåliga, vilket är extra viktigt inom kollektivtrafiken och ett bra sätt att se till att det inte uppstår skador på ytan där smuts och bakterier kan fastna.

Städtips

Så städar du

Våra golv- och väggsystem är högeffektiva som de är, men det är viktigt att behålla kvalitén genom att rengöra dem på rätt sätt. De viktigaste faktorerna för ett lyckat städresultat är:

 • ta bort jordspill
 • använd rätt utrustning, välj rätt rengöringsmedel, följ tillverkarens anvisningar och ge det tid att verka. Gnid bort smutsen
 • skölj bort smutsvatten och rengöringsmedel ordentligt

Rengöringen går mycket enklare och blir mer effektiv om du tar hänsyn till vilken typ av smuts som finns på golvet och väljer rätt utrustning för att ta bort den.

Det är också viktigt att späda ut rengöringsmedlet till rätt koncentration enligt tillverkarens instruktioner. Använder man inte tillräckligt mycket medel blir det inte rent nog. För mycket rengöringsmedel kan å andra sidan lämna kvar en hinna på golvet som minskar stegsäkerheten, drar till sig smuts och orsakar bakterietillväxt. För mycket rengöringsmedel är dessutom en vanlig orsak till fläckar/missfärgningar och problem som hör samman med kemisk påverkan, som till exempel krympande golv.

Tips för underhåll av Altros väggbeklädnad

 1. Gör ett städschema som är anpassat efter lokalens användning och trafik.
 2. Använd bara rekommenderade rengöringsmedel. Överdosera inte och undvik att blanda olika typer av medel.
 3. Tvätta bort märken och grov smuts oftare än det övergripande städschemat, helst dagligen.
 4. Använd aldrig slipmedel eller fläckborttagningsmedel.
 5. Högtryckstvätt kan skada materialet – använd med försiktighet på minst 60 centimeters avstånd, och aldrig över rekommenderad maxtemperatur.

Tips för underhåll av Altros PVC-golv

 1. Gör ett städschema som är anpassat efter lokalens användning och trafik.
 2. Använd bara rekommenderade rengöringsmedel. Överdosera inte och undvik att blanda olika typer av medel.
 3. Dubbelkolla alltid så att rengöringsmedlet verkligen kan användas på PVC-golv. Undvik rengöringsmedel som innehåller tallbarrsolja.
 4. Avlägsna märken regelbundet (ta bort märken från gummisulor med hjälp av lämplig rondell eller genom att gnugga lätt om du använder skurpulver).
 5. För ytor som behöver restaureras på grund av vanskötsel eller grov nedsmutsning – kontakta Altros tekniska support för rådgivning.

Material som kan ge fläckar på PVC-golv:

 • Asfalt och bitumenmaterial
 • Kartong/hårdpapp (vått)
 • Rester från vissa flamskyddsmedel och underhållsmaterial för mattor
 • Trycksvärta och färg från trycksaker och förpackningar
 • Gummerade mattor och gummimattor
 • Rester från gummimöbler och vagnshjul
 • Skosulor av vissa material
 • Upphettning
 • Vissa kemikalier i rengöringsmedel, framför allt tallbarrsolja
 • Plakatfärg och pulverfärg

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information eller har frågor om ovan nämnda material. Kolla in våra senaste städtips.