Produktprover

  • Sample basket
  • Change country

    Select a country

  • Search the site

    Search the site

Säkerhetsföreskrifter och du

Hur du håller dig säker

Alla säkerhetsgolv måste underhållas för att säkerställa att de fungerar enligt förväntade standarder. Att tänka på är:

Rengöring

Följ alltid tillverkarens rekommendationer för rengöring. Felaktig rengöring kan leda till ansamling av smuts eller rengöringskemikalier på golvytan vilket kan fungera som ett hinder för effektiv stegsäkerhet.

Se våra handböcker för manuell, mekanisk och ångrengöring.

Skodon

Skor spelar en viktig roll när det gäller att förebygga halka och rekommendationer kan göras för personal på vissa platser som sjukhus och restauranger för att avsevärt minska risken för skador.

Men, vad är risken?

Vi rekommenderar att genomföra en riskbedömning på det utrymme där du funderar på att installera golv för att identifiera alla potentiella halkrisker. Besök svenska Arbetsmiljöverkets hemsida för vägledning.

Eftersom vi tar säkerhet på så stort allvar anser vi att riskbedömningar bör bli bästa praxis inom alla sektorer. Detta skulle skydda människor som använder golven, och även de som är ansvariga för sina anställdas och besökares hälsa och säkerhet.

Om du behöver hjälp med att genomföra en riskbedömning, använd dig av föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Vilken rättslig skyldighet har jag vad gäller halka och fall?

Som arbetsgivare

Arbetsmiljölagen har följande lydelse:

  • Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras, brand, explosion, elektrisk ström eller liknande. (Punkten ändrad genom 2003: 365)

Mer information hittar du på arbetsmiljöverkets hemsida.